Besplatna trodnevna radionica ličnih i profesionalnih vještina

Soft skills academy Sarajevo

06 - 08. mart 2020. godine

novosti

O nama

Povezivanje studenata

Povezivanje studenata

EESTEC (engl. Electrical Engineering STudents' European assoCiation) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope. Trenutno postoji 56 ogranaka na fakultetima u gradovima širom Evrope i taj broj se povećava. Osnovni cilj EESTEC-a je promocija i razvoj međunarodnih kontakta između studenata i profesionalaca iz oblasti elektrotehnike. EESTEC pruža poslovne mogućnosti i internacionalnu karijeru svim članovima lokalnih komiteta, a jedan od koraka ka ostvarenju ovog cilja je formiranje jedinstvene baze podataka studenata elektrotehnike iz cijele Evrope, kako bi internacionalne kompanije mogle specijalizirati studente u vrhunske inženjere kroz rad u njihovom poslovnom okruženju.

Višegodišnja tradicija i uspjesi

Višegodišnja tradicija i uspjesi

Tokom 12 godina aktivnog rada, EESTEC LC Sarajevo se može pohvaliti velikim brojem organizovanih projekata, kako na lokalnom nivou, tako i na internacionalnom. Naš lokalni komitet teži da pruži maksimalni doprinos poboljšanju situacije studenata u Bosni i Hercegovini. Naš moto je da mladi ne trebaju čekati na prilike, već ih sami stvarati. Kroz naše lokalne projekte Soft Skills Academy Sarajevo i JobFAIR, trudimo se da motivišemo mlade da na vrijeme počnu razvijati lične i profesionalne sposobnosti te im pružamo mogućnost direktnog kontakta sa vodećim kompanijama iz tehničko-tehnoloških oblasti i ekonomije.

Putovanja i razmjena iskustava

Putovanja i razmjena iskustava

Razmjena ideja i iskustava iz oblasti elektrotehnike i kompjuterskih nauka te unapređenje tehničkog znanja studenata elektrotehnike omogućeno je kroz stručne radionice, razmjene, stručne prakse i slične aktivnosti u organizaciji različitih lokalnih komiteta. Studenti imaju priliku da posjete bilo koji od gradova u kojima EESTEC ima lokalni komitet te se upoznaju sa kulturom i običajima države u kojoj borave. U toku boravka u drugim gradovima stvaraju prijateljstva, koja su često za čitav život.

timeline

o projektu

Šta je SSA?

Soft Skills Academy Sarajevo je besplatna trodnevna radionica ličnih i profesionalnih vještina za studente svih fakulteta u Sarajevu, koja podstiče studente na razvoj neformalnih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti. Ovogodišnji SSA se održava u periodu od 6. do 8. marta 2020. godine.

Treninzi

Treninge će držati certificirani soft skills treneri. Po završetku radionice učesnici dobijaju certifikat i CV dodatak potpisan od strane Organizacionog odbora i odgovornih trenera, koji će moći priložiti uz CV prilikom zapošljavanja.

Usavršavanjem ovih vještina, neophodnih za uspješno i efikasno bavljenje različitim poslovima, učesnici koji budu prisustvovali radionici će steći prednost nad konkurencijom i zasigurno obezbijediti sebi kvalitetan posao. Osim toga, steći će vještine koje ne posjeduju, ali i razviti one koje su im nedovoljno razvijene, što će pozitivno utjecati na njihovu samosvjesnost i samopouzdanje.

Drugi o nama


Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2020