Organizacioni odbor
Adina Omerović
Glavna organizatorica
Emina Sikira
Koordinatorica tima za odnose sa javnošću
Orhan Ljubunčić
Koordinator tima za informacione tehnologije
Tarik Šahinović
Koordinator tima za odnose sa kompanijama
Adi Pandžić
Koordinator tima za dizajn i publikacije
Amina Sejdić
Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2017