Organizacioni odbor
Almedina Kerla
Glavna organizatorica
Neira Novalić
Koordinatorica tima za odnose s javnošću
Tarik Horozović
Koordinator tima za informacione tehnologije
Muhamed Opačin
Koordinator tima za odnose sa kompanijama
Merjema Šetić
Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku
Haris Tarahija
Koordinator tima za dizajn i publikacije

Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2020